Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 27 februari 2017

Vill du jobba som god man?

Överförmyndaren i Grästorps kommun söker personer som vill jobba som gode män. 

Det viktigaste är att du är intresserad av att arbeta med människor. Det är också bra om du är van vid ekonomiska frågor och myndighetskontakter.
En god man fungerar som ett stöd för den som inte klarar sig själv. Det kan till exempel handla om att betala räkningar, hjälpa till med myndighetskontakter och i kontakter med vården. Som god man agerar du alltså ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Uppdraget brukar uppfattas som både intressant och givande.
Kontakta handläggare Inger Alteryd via e-post inger.alteryd@lidkoping.se om du är intresserad.