Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 12 juni 2017

Brandmän tar tillbaka sina uppsägningar men framför kritik mot sin ledning

Flertalet av de deltidsbrandmän som sa upp sig vid Räddningstjänsten i Västra Skaraborg med anledning av det nya centrala avtalet RiB 17 har återtagit sina uppsägningar. I Grästorp har 19 av 23 deltidsbrandmän tagit tillbaka sina uppsägningar av totalt 24.

Deltidsbrandmännen, eller räddningspersonal i beredskap vid deltidsstationer som det egentligen heter, har därmed accepterat arbetsgivarens beslut om kompletterande ersättningar och en satsning på arbetsmiljön. Som det ser ut i nuläget kommer Räddningstjänsten Västra Skaraborg inte att ha full bemanning från och med augusti. För att möta det kommer arbetssätt att förändras.

– I huvudsak handlar det om att fler styrkor kallas ut vid larm, konstaterar räddningschef Fredrik Linusson.

Räddningstjänsten Västra Skaraborg kommer också att gå ut och söka räddningstjänstpersonal i beredskap till deltidstationerna i området. Är du intresserad av att göra en viktig samhällsinsats är du välkommen med din ansökan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Deltidsbrandmän kritiska mot ledning

Lidköpings kommun fick under fredagen in en skrivelse med kritik mot ledningen och arbetsmiljön inom Räddningstjänsten Västra Skaraborg från en grupp räddningspersonal i beredskap, det vill säga deltidsbrandmännen.

Sammanfattningsvis går kritiken ut på att det sedan en längre tid råder samarbetssvårigheter och att det brister i förtroendet för ledningen inom Räddningstjänsten. De som undertecknat skrivelsen menar att det påverkar arbetsglädjen negativt och att det finns medarbetare som mår psykiskt dåligt. Skrivelsen utmynnar i krav om att en ny chef tillsätts.

– Vi är måna om att våra medarbetare ska trivas på jobbet och ha förtroende för ledning och arbetssätt, därför tar vi all kritik mot brister i arbetsmiljön på stort allvar, säger kommundirektör Jan Fransson och konstaterar att han har förtroende för Räddningstjänstens chefer och att den planerade satsningen på arbetsmiljön kommer att ge resultat.

Förutsättningarna för ett aktivt arbetsmiljöarbete har under det senaste året inte varit det bästa. Ledningsfunktionen inom räddningstjänsten har varit ansträngd då det varit vakans på medarbetarnas närmsta chefer. Under den senaste månaden tillträdde den nya enhetschefen för räddningspersonal i beredskap och på så sätt finns förutsättningar för att gå in i ett mer aktivt utvecklingsarbete.

Satsning på arbetsmiljön

Beslutet om satsning på arbetsmiljön är ett resultat av den senaste tidens möten mellan medarbetarna, fackliga företrädare och arbetsgivaren. Arbetet består av många olika delar och kommer även fortsättningsvis ske i dialog.

Arbetet efter beslutet är precis på börjat. I första läget handlar det om att skapa en gemensam bild kring i vad problemen består. Det sker genom att den nytillträdda enhetschefen och samordnaren för personal i beredskap just nu genomför möten med medarbetarna vid samtliga deltidsstationer.

En arbetsmiljöenkät kommer att genomföras under sensommaren. Tillsammans kommer samtalen och enkätsvaren utgöra underlag för hur utvecklingsarbetet ska fortsätta.