Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 25 augusti 2017

Inbjudan till Grästorps centrumutveckling

Samtliga deltagare som i höstas deltog i kommunens workshop angående Grästorps centrumutveckling inbjuds att komma till ett nytt möte den femte september tillsammans med handeln och boende. Denna gång i Kommunens hus samlingssal klockan 19:00 för en återkoppling och presentation av nytt förslag och underlag som arkitekt Johan Wahlström, Rådhusarkitekterna tagit fram.

När kommunen tar över driften av miljön runt Södergatan 2018 planeras arbetet kring hur en ny centrummiljö i Grästorp skall utformas.

För att göra medborgarna delaktiga bjöds därför handel, fastighetsägare, medborgarpanel och ungdomar in för att tillsammans i en workshop se över Centrummiljön i Grästorp, både vad som fungerar bra och vad som inte gör det. Det är detta underlag arkitekt Johan Wahlström utgått ifrån som nu skall presenteras och ges återkoppling till för alla de som deltog i höstens workshop.

- Vi hoppas att så många som möjligt av dessa deltagare har möjlighet att komma. Men även handeln och de boende längs de berörda gatorna, säger Linda Esseholt, kommunchef och Bjarne Hurtig, driftschef.

Bakgrund

I september och oktober 2016 genomfördes flera workshops tillsammans med fastighetsägare, verksamhetsutövare, medborgarpanel samt ungdomsråd. Syftet med workshoparna var att få en samlad bild kring användningen, problemen och möjligheterna kring Södergatan och Torggatan.

Trafikverket har uppmärksammat dessa problem och genomfört en så kallad åtgärdsvalstudie. I studien föreslås en rad åtgärder som om de genomförs kommer innebära en förbättrad trafikmiljö på främst Södergatan. Grästorps kommuns kommunstyrelse tog den nionde mars 2016 beslut om att anta åtgärdsvalstudien. Vilket innebär att ett arbete har påbörjats med att genomföra en rad förslag som kommer förbättra trafikmiljön längs Södergatan.

Trafikverket föreslår bland annat att kommunen ska överta drift och underhåll av delar av nuvarande väg 47. Den sträcka som går genom centrala Grästorp (från bron över Nossan i väster till korsningen Södergatan/Östra vägen). Är kommunen väghållare är det möjligt att genomföra åtgärder som förhindrar tung genomfartstrafik genom centrala Grästorp. Ta del av beslutsunderlaget och de åtgärder som föreslås här. Pdf, 14.1 MB.

Under höstens workshop togs även beslut om att en studie skulle genomföras kring hur Södergatan, Resecentrum och Kulturhuset och handelsstråket från Hemköp till kafé Nordstan ska kunna knytas samman till en helhet. Studien kallas Projekt Centrumutveckling.