Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 14 december 2017

Ny lag kräver digital anslagstavla

Från den förste januari 2018 ska varje kommun enligt ny lag ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder tillkännages och där kommunfullmäktiges sammanträden förannonseras.

De protokoll som tidigare fanns vid anslagstavlan vid receptionen i Kommunens Hus i Grästorps kommer därför att ersättas med en digital anslagstavla från den förste januari.

När ett protokoll från ett nämndsammanträde är justerat publiceras det. Det innebär att från och med att det är publicerat har allmänheten möjlighet att överklaga fattade beslut. Denna möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kommunfullmäktiges möten förannonseras på anslagstavlan senast 7 dagar innan möte hålls. Om särskilt brådskande möte behöver hållas räcker det att det förannonseras 1 dag innan mötet.

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra sina synpunkter eller eventuellt överklaga. Även kungörelser är publicerade i 21 dagar.

Du hittar länken till anslagstavlan här.