Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 15 januari 2018

Gratis vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Ett utbrott av mässling pågår i Göteborgsområdet och 15 januari är det är totalt 27 konstaterade fall. Risken för att bli smittad i samhället bedöms vara liten. Personer födda 1960 och senare erbjuds gratis vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Gratis vaccination utförs vid vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral och kommer pågå under hela 2018. Syftet är att långsiktligt åka immuniteten hos befolkningen i Västra Götaland fö att förhindra nya utbrott av mässling.

Erbjudandet gäller endast för personer bosatta i Västra Götaland och som är födda under åren 1960 eller senare och som fått två doser av MPR-vaccin eller ännu inte haft mässling. För vacciner som ges inom det nationella barnvaccinationsprogrammets ram är vaccinet redan kostnadsfritt.

Patienter som vill vaccinera sig måste själva kontakta sin vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral. 

Mässling

Om du är osäker på om du har haft, eller är vaccinerad mot, mässlingen kan du använda tabellen nedan. Tabellen nedan visar hur sannolikt det är att personer haft mässling eller vaccinerats mot mässling utifrån födelseår.

De flesta invånarna i Sverige har ett skydd mot mässling, antingen på grund av att de redan har haft sjukdomen eller för att de är vaccinerade.

Tabellen visar från vänster:
Födelseår, hur många som har haft mässlingen samt om vaccination erbjudits.

mässlingvaccinationer från 1960 till idag.

Information

Vill du veta mer om mässlingen och få aktuell information om det pågående utbrottet? Du hittar mer information här: