Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 16 januari 2018

Play: Individens behov i centrum

Sedan hösten 2017 jobbar Grästorps kommun enligt modellen: Individens behov i centrum (IBIC) enligt krav från Socialstyrelsen.

Arbetssättet kommer att användas i alla verksamheter inom äldreomsorg- och omsorg för funktionsnedsatta under 2018. Målet är att vårdtagarna ska bli mer delaktiga i sina behov och önskemål.