Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 18 januari 2018

Workshop om Arena Skubbet

Förstudien kring ett eventuellt aktivitetscenter med en inomhusskidanläggning pågår för fullt. Det EU-finansierade projektet går under namnet Arena Skubbet och projektgruppen träffades nyligen under en workshop tillsammans med intressenter och lokala politiker.

I maj 2017 beviljades Grästorps kommun EU-stöd till en förstudie av ett aktivitetscenter med inomhusskidanläggning. En stor del av förstudien går ut på att kommunen tillsammans med experter, invånare, föreningar och företag ska ta fram idéer och förslag så att en anläggning, om den sen byggs, blir så bra som möjligt för många målgrupper.

Som en del av förstudien höll projektgruppen nyligen en workshop som utgick från tre frågor: vilka är arenans primära målgrupper, hur ofta kan de tänkas besöka arenan och hur mycket är de beredda att spendera?

- Vi hade bjudit in seniorer som tog fram olika besöksscenarion utifrån deras intressen och möjligheter. På så vis fick vi fram ett bra underlag att utgå från för att kunna beräkna arenans intäkter, berättar Mona Wesslén, projektledare för Arena Skubbet.

Med på workshopen fanns även Västsvenska turistrådet, som tycker att idén är intressant för den västsvenska turistnäringen, Näringslivssamverkan Grästorp (NSG), företagare och ledande politiker från Grästorp.

Här kan du läsa mer om Arena Skubbet.