Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 23 januari 2018

Geoparksprojekt lanseras inom kort

Arbetet med att ta fram loggan för Platåbergens Geopark är klar och kommer presenteras under en releasekväll den 8 februari i Kulturhuset. Samtidigt pågår arbetet för fullt inför ansökan 2019 om att bli Sveriges första Unesco Global Geopark.

Projektet Platåbergens Geopark jobbar för att etablera en Unesco Global Geopark i platåbergslandskapet i Västergötland. Den tänkta geoparken sträcker sig över nio kommuner: Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, Mariestad, Skövde och Falköping. Grästorp kommun är projektägare. Projektet är finansierat över tre år av de nio kommunerna, Skaraborg- och Fyrbodals kommunalförbund. Under 2018 finns är även Västra Götalandsregionen med och finansierar projektet.

Releasekväll för platåbergens geopark. Pdf, 2.2 MB.

Status som en Global Geopark blir en kvalitetsstämpel och ett bevis på att Västergötlands naturmiljöer är värda att uppmärksammas internationellt. Vi hoppas att platåbergen ska bidra till en gemensam identitet i området och ge lokalbefolkningen en ökad stolthet över sin bygd.

En geopark är ett område med en geologi som är av internationell betydelse. Något som är unikt i världen.

-Det menar vi att vi har i platåbergslandskapet. Både platåbergen i sig, men även peneplanet, alltså urbergsytan som platåbergen vilar på, och de kvartärgeologiska istidsavsättningarna är speciella och borde uppmärksammas mer, säger Anna Bergengren, projekledare för Platåbergens Geopark.

Ökad förståelse

I en geopark berättar man om sambanden mellan geologi, biologi, människor och kulturhistoria.

-En geopark ger ökad förståelse för hur vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår planet. Men den ger också möjligheter till en positiv landsbygdsutveckling, bland annat genom att utveckla turismen och genom aktiviteter och skolprogram för barn och unga, säger Anna Bergengren.

Tanken är att besökaren till Platåbergens Geopark ska kunna lära sig mer om bergen och dess omgivningar och uppleva vindlande historiska berättelser och skeenden genom vandringsleder, utställningar, dramatiseringar och guidade visningar och med hjälp av spännande virtual reality-teknik och mobilappar.