Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 8 februari 2018

Grästorp i topp på flera kvalitetsområden

Är du nyfiken på hur kommunernas kvalitet är inom olika
verksamhetsområden? Nu har resultatet från undersökningen Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) kommit.

Kommuners Kvalitet i Korthet 2017

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför varje år en undersökning över kommuners kvalitet inom olika områden. Undersökningen mynnar ut i rapporten Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) och resultatet från 2017 publicerades i slutet av januari.

Grästorp hamnar både över och under medelsnittet på de många frågorna som mäter kvalitet. Kommunen hamnar också bland topp tre på flera av frågorna av alla de 258 kommuner som deltog. Exempelvis är Grästorp den kommun som har högst andel elever som började på gymnasiet för fyra år sedan och som tagit examen inom fyra år.

När det gäller hur trygga eleverna känner sig i skolan hamnar Grästorp på näst bästa placeringen. Det gäller även andel brukare i Grästorp som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende.

Det är roligt att se att Grästorps elever har en god genomströmning i gymnasiet och det hoppas vi beror på att vi skickar med eleverna en bra grund i grundskolan. När det kommer till elevernas trygghet visar även våra egna mätningar att eleverna känner sig trygga i hög utsträckning. Det känns bra att veta att flera undersökningar visar samma resultat, i synnerhet när det är ett så positivt resultat. Vi ser att det handlar om våra rektorers, lärares och elevers aktiva förebyggande och relationsskapande arbete som leder till trygghet, säger skolchef Eva Dahl.

Rapporten kan användas som ett verktyg för att utveckla kvalitén inom olika verksamhetsområden i kommuner genom att identifiera både svagheter och styrkor. Här kan du läsa hela rapporten om Kommuners Kvalitet i Korthet Länk till annan webbplats..