Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 23 februari 2018

Medborgarlöfte med fokus på trafiken

Grästorps kommun och polisen har skrivit på ett medborgarlöfte för 2018. Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkan för att förebygga brott och skapa trygghet.

Medborgarlöftet i Grästorp för 2018 har tagits fram bland annat med hjälp av statistik och dialog med medborgare och medarbetare.

Utifrån lägesbilden fokuserar årets medborgarlöfte på trafik- och beteendebrott, hastighet, bristfälliga och trafikfarliga fordon, påverkade förare inom Grästorps kommun samt förebyggande arbete mot bostadsinbrott.

Polisens och Grästorps kommuns löften till dig

Polisen lovar att:

  • Utföra punktinsatser i form av trafik- och hastighetskontroller i tätorten och genom Flakeberg.
  • Genomföra riktade planlagda trafikinsatser mot identifierade problemområden.
  • Informera vid uppstart av nya Grannsamverkansområden.

Grästorps kommun lovar att:

  • Fortsätta arbeta för en säkrare trafikmiljö i hela kommunen.
  • Genomföra egna trafikmätningar med uppföljning i samverkan med polis.
  • Vara delaktig i Grannsamverkan.

Polisen och Grästorps kommun lovar att:

  • I samverkan genomföra trygghetsvandringar, medborgardialoger och uppföljningar.

Här kan du läsa hela medborgarlöftet i Grästorp 2018 Pdf, 206.1 kB, öppnas i nytt fönster..