Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 15 mars 2018

Vapenamnesti till 30 april

Du som har vapen och ammunition utan tillstånd hemma kan lämna in dessa anonymt till polisen under vapenamnestin. Syftet är att minska antalet illegala vapen i samhället och minska riskerna för vapenbrott.

Vapenamnestin startade den 1 februari och pågår till och med den 30 april. Amnestin gäller vapen och ammunition och omfattar inte sprängmedel. Fram till den 30 april har du alltså möjlighet att lämna in vapen och ammunition till polisen anonymt, även vapen och ammunition som du saknar tillstånd för.

Alla vapen som lämnas in kommer att kontrolleras mot polisens vapenregister för att se om
det finns någon registrerad ägare till vapnet. Om polisen får träff i registret skickas en underrättelse till registrerad ägare som har en månad på sig att göra anspråk på vapnet. Om ingen hör av sig skickas vapnet till Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) för eventuell undersökning och skrotning. Sällsynta eller speciella vapen kan överlämnas till museum.

I lokalpolisområde Västra Skaraborg har det till den 15 februari lämnats in ca 60 vapen till polisstationerna i Lidköping, Skara och Vara. Enligt senaste redovisningen, som var den 2 mars, har totalt 3950 vapen lämnats in i landet.