Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 2 maj 2018

PLAY: Vi är med och kraftsamlar för en klimatsmart region!

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling för klimatet. Grästorps kommun har tillsammans med samtliga kommuner i länet skrivit på klimatmålet om att den västsvenska ekonomin ska vara fossiloberoende 2030.

Alla kommuner i Västra Götaland har skrivit på ett ambitiöst klimatmål i Sverige som säger att regionen ska vara fossiloberoende år 2030. Det innebär en minskning av växthusgasutsläpp med 80 procent till år 2030 från nivån som mättes 1990.

Klimatomställningen omfattar alla delar av samhället men fyra områden står i fokus. Dessa är:

  •  Hållbara transporter
  • Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
  • Klimatsmart och hälsosam mat
  • Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Du kan läsa mer på hemsidan för Klimat 2030 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se filmen om klimatomställningen i Västra Götaland här.