Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 21 maj 2018

Försvarsmakten övar med marin- och flygförband

Från 21 maj till 31 maj kommer Försvarsmakten att genomföra övningsverksamhet med flygförband och marin. Såtenäs är en av flygplatserna som kommer att användas under övningarna.

Flygverksamhet

FVÖ 18 är en flygövning som genomförs i mellan och sydöstra Sverige. Flygövning med ökad risk för buller sker dygnet runt mellan 2018-05-21 till och med 2018-05-30. Följande flygplatser kommer att nyttjas under övningarna: Visby, Ronneby, Såtenäs, Uppsala, Malmen, Växjö/Småland, Everöd/Kristianstad, Kalmar/Öland och Västerviks flygplats.
 
Flygning med stridsflygplan sker med start och landning från Uppsala, Såtenäs, Ronneby och Visby. Flygning med stridsflygplan till och från Växjö/Småland, Everöd/Kristianstad respektive Kalmar/Öland flygplats kommer att ske vid enstaka tillfällen.
 
Annonsering till allmänheten inför övningarna kommer att ske i lokaltidningar vid berörda orter och i vissa fall lämnas direkt till närboende vid flygplatserna i Uppsala och Såtenäs.

Sjöverksamhet

SWENEX 18 är en marinövning som genomförs ute till havs och på land längs ostkusten i ett område som sträcker sig från Norrtälje ner till Ölands södra udde. Övningen pågår under perioden 21-31 maj 2018. Det kan förekomma ökad trafik på land, i luften och längs kusten vilket kan medföra buller och risk för svall.

Om du har frågor som rör  SWENEX 18 och FVÖ 18 kan du kontakta övningsledningen på telefonnummer 010- 823 79 00.