Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 26 juli 2018

Skänk ditt foder till länets djurhållare

Det vackra sommarvädrets baksida är extrem torka i hela länet. Vi har en akut brist på foder för betande djur. Länsstyrelsen i Västra Götaland uppmanar alla markägare som inte har egna djur att låta djurhållare ta skörd från markerna.          

Det finns mycket mark i länet som inte skördas vid normalår. Dessa marker behövs nu. Många lantbrukare är redan nu tvungna att ge djuren det foder som var tänkt att användas i höst och vinter. Redan nu slaktas djur i förtid. Det ger långa köer på slakterierna, som inte kan ta in hur många djur som helst.

Torkan har medfört några undantag från regler. Till exempel:

  • Jordbruksverket har meddelat att trädor, alltså mark där man inte har planerat en skörd, får skördas till foder. Det påverkar inte EU-ersättningen i år, även om grannen skördar.
  • Du som har ekologisk produktion kan söka dispens hos Jordbruksverket för foder som inte är certifierat.

Det här kan du göra för att hjälpa till:

Källa: Länsstyrelsen.se Länk till annan webbplats.