Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 10 augusti 2018

Nytt system förenklar samarbete mellan kommuner

Bygglovskontoren och miljö- och hälsokontoren i Lidköping, Skara, Götene, Essunga, Grästorp och Vara kommuner har tillsammans bytt till ett nytt ärendehanteringssystem.

Konverteringen till det nya systemet kommer att ske under veckorna 33-36. Det innebär ändrade arbetsrutiner för berörd personal under denna tid och därför kan handläggningstider för till exempel bygglov, anmälan om värmepump, enskilda avlopp med mera därför bli något längre.

Vi önskar överseende med detta och vi ser fram emot enklare hantering av ärenden och ett ännu bättre samarbete mellan kommunerna framöver.

Orsaken till bytet är att det gamla systemet upphör för de flesta kommunerna och en önskan om att förenkla samarbetet mellan kommunerna inom verksamheterna miljö-hälsa och bygg
genom ökad samverkan och långsiktigt samarbete. Det kommer leda till minskad sårbarhet gällande bemanning, enklare administration när ett och samma system används, ett bättre utvecklings- och kvalitetsarbete, kostnadsbesparingar genom gemensam upphandling och samordnade utbildningsinsatser med mera.