Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 22 augusti 2018

Digitalisering skapar möjligheter i skola och förskola

Digitalisering var i fokus under kompetensutvecklingsdagen för all personal inom förskola och skola. Under dagen delade alla enheter med sig av sitt sätt att arbeta med digitalisering och IT-professorn Bo Dahlbom höll en föreläsning om digitalisering.

Det finns framförallt tre anledningar till att bildningsverksamheten arbetar med digitalisering. För det första är digitaliseringen en del av en transformerande samhällsutveckling där vi behöver hänga med. För det andra har förskola och skola ett uppdrag att utveckla barn
och elevers digitala kompetens. För att göra det behöver vi också utveckla vår egen digitala kompetens i personalen. För det tredje handlar det om att ta tillvara digitaliserings möjligheter i allt vi gör, att vi tänker digitalisering först både i undervisning och administration, säger skolchef Eva Dahl.

Digitala instrument i musikundervisningen, QR-koder i förskolan och programmeringsrobotar är några av de digitala verktyg som personalen visade hur de använder i sin undervisning. Under förmiddagen hade personalen i bildningsverksamheten möjlighet att ta del av varandras digitala arbetssätt. Efteråt fick arbetslagen reflektera kring om de fått se något som
de kan använda sig av.

Under eftermiddagen föreläste IT-professorn Bo Dahlbom om digitalisering. Han beskrev att det är vi användare som skapar innehållet på Facebook och menar att även kommuner skulle kunna använda digitala plattformar för att bjuda in elever, föräldrar och andra medborgare att bidra med innehåll till verksamheten.

Se gärna klippet från kompetensutvecklingsdagen!