Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 6 september 2018

Vad tycker du om förslaget på nya tomtregler?

Den 29 augusti beslutade Kommunstyrelsen att ett förslag till reviderade tomtregler för småhusbebyggelse ska ställas ut under tre veckors tid för att inhämta synpunkter från allmänheten och övriga intressenter.

Förvaltningen i Grästorps kommun fick 7 mars i uppdrag att revidera riktlinjerna för tomtförsäljning. Reglerna är framtagna efter förebild från andra småkommuner och anpassade till de lokala förutsättningarna i Grästorp.

Eftersom kommunen ska få en ny e-plattform under hösten är tanken att det ska finnas en e-tjänst där allmänheten kan ställa sig i tomtkö för en avgift på 500 kronor. Förslaget är att reglerna ska börja gälla 1 december 2018 så att en e-tjänst hinner upprättas.

Här kan du kan ta del av förslaget om nya regler Pdf, 176.7 kB, öppnas i nytt fönster.. Du kan framföra dina åsikter och funderingar som gäller förslaget om tomtregler till nämndsekreterare Oskar Lindgren och kanslichef/kommunjurist Ingrid Everhag, vars uppgifter står nedan. Ni kan även maila till kommunmailen på kommun@grastorp.se, eller besöka medborgarkontoret.

Oskar Lindgren
Nämndsekreterare
Oskar.lindgren@grastorp.se
0514-58141

Ingrid Everhag
Kommunjurist/Kanslichef
ingrid.everhag@grastorp.se
0514-58 214