Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 26 oktober 2018

Många deltog i dialog om trygghet

Drygt 35 personer deltog i brottsförebyggande rådets medborgardialog om trygghetsarbetet i Grästorp. Kommunalrådet och kommunpolisen var på plats, liksom folkhälsostrateg och representant från teknisk verksamhet.

Deltagarna fick information om bland annat lokalpolisens verksamhet samt hur du går tillväga för att stöldskyddsmärka dina värdesaker med märk-DNA. Allmänheten ställde frågor och
kom med synpunkter på vad de såg som prioriterade områden i det trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Dialogen är tänkt att ligga till grund för nästa års medborgarlöfte tillsammans med den trygghetsenkät som legat ute på Grästorps hemsida under året och som även gick
att fylla på plats i pappersform. Medborgarlöftet är ett löfte mellan polisen och medborgarna samt mellan kommunen och medborgarna.