Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 9 november 2018

Platåbergens Geopark söker naturpedagog

Grästorps kommun är projektägare av projektet Platåbergens Geopark. Nu söker projektet en naturpedagog. Du som är intresserad kan skicka en offert till projektledare anna.bergengren@grastorp.se senast 27 november.

Beskrivning av uppdraget

Platåbergens Geopark letar efter en erfaren naturpedagog med geologisk kompetens eller motsvarande som kan bistå i arbetet med att etablera Sveriges första Globala Geopark fram till projektperiodens slut 2020-05-31. Personen anlitas uppdragsvis och mängden arbete som efterfrågas kommer variera beroende på vilka projektmedel projektet har att röra sig med.

Vi har behov av naturpedagogisk kompetens i geoparkens dagliga arbete. Det innebär bland annat:

 • Utformning av geologiska utställningar och övrigt informationsmaterial som exempelvis broschyrer
 • Arbete med informationstexter till hemsida och övriga digitala plattformar
 • Arbete med material riktat mot barn och unga
 • Kontakt med skolor i geoparkens område
 • Naturguidningar och föreläsningar i geoparkens område

Bakgrund till Platåbergens Geopark

Projektet ”Platåbergens Geopark” jobbar för att etablera en UNESCO Global Geopark i platåbergslandskapet i Västergötland. Den tänkta geoparken sträcker sig över nio kommuner, med Grästorps kommun som projektägare under en etableringsperiod fram till 2020-05-31. Därefter kommer geoparken etableras permanent.

En geopark är ett område där man har geologi som är av internationell betydelse – något som är unikt i världen. Det menar vi att vi har i platåbergslandskapet! Både platåbergen i sig, men även peneplanet, alltså urbergsytan som platåbergen vilar på, och de kvartärgeologiska istidsavsättningarna är speciella och något som borde uppmärksammas mer.

En geopark jobbar aktivt för att visa fram och sprida kunskap om geologi och geologiska platser. Bland annat genom att utveckla besöksnäringen och turismen i området och genom aktiviteter mot barn och unga. En viktig del är att man hela tiden visar på och berättar om sambanden mellan geologi och biologi, och mellan geologi, människor och kulturhistoria.

Sammantaget ger en geopark en ökad förståelse för hur vi bäst förvaltar våra naturresurser och vår planet, men också möjligheter till en positiv landsbygdsutveckling. Vi hoppas att platåbergen ska bidra till att skapa en gemensam identitet i området och ge lokalbefolkningen en ökad stolthet över sitt närområde.

Hösten 2019 är vi förhoppningsvis redo att lämna in en ansökan om att bli godkända som en UNESCO Global Geopark – något som fungerar som en kvalitetsstämpel och ett bevis på att de naturmiljöer och det landskap vi ser runt om oss här faktiskt är värt att uppmärksammas internationellt.

Du kan läsa mer på www.platabergensgeopark.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också läsa mer om UNESCO globala geoparker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kravspecifikation

Vi lägger stor vikt på kreativitet och nytänkande när det gäller popularisering och förmedling av geologi och den person vi söker har en god kommunikativ förmåga. Vi har behov av en person med spetskompetens inom kvartärgeologi och naturgeografi, men personen bör känna sig bekväm att förmedla all typ av geologi.

 • Pedagogisk utbildning är ett krav.
 • Geovetenskaplig kompetens är ett krav, gärna med kompetens inom kvartärgeologi.
 • Erfarenhet från popularisering av geologi är ett krav.
 • Goda kontakter inom geologimiljön i Sverige, däribland SGU och forskningsmiljöer, är en fördel.
 • Erfarenhet av att jobba med skisser och illustrationer för att förmedla geologi är en fördel.
 • Erfarenheter från arbete med geoparker och kartläggning av geologiska besöksmål är en fördel.
 • Erfarenhet från arbete med geologisk undervisning för barn är en fördel, likaså erfarenhet från guidningar och föreläsningar.
 • Lokala företag med förankring inom geoparkens område (någon av kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Mariestad, Skara, Skövde, Falköping) prioriteras.

Begränsning av uppdraget

När det gäller specifika områden inom geologi kommer andra experter inom respektive område anlitas vid behov. För guidningar kan även andra geologer anlitas.

Prioriteringar

Det som prioriteras är:

 • Pris 50%
 • Tillgänglighet 25%
 • Pedagogisk och geologisk kompetens & erfarenhet från tidigare projekt 25%

Efterfrågade uppgifter i en offert

Vi efterfrågar en kortare sammanfattning av erfarenheter och kompetens med tanke på beskrivningen av uppdraget och kravspecifikationerna ovan. För pris efterfrågar vi uppgifter på timpris gällande skrivbordsarbete och eventuellt fältarbete.

Så gör du om du är intresserad

Vi önskar få in offerter senast tisdag 27/11.

Du skickar in din offert till projektledare Anna Bergengren, som också kan svara på eventuella frågor.

E-post: anna.bergengren@grastorp.se

Telefon: 073-9108951