Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 23 november 2018

PLAY: Utbildningssatsning inom äldreomsorgen

För ett år sedan gick alla anställda inom äldreomsorgen i Grästorps kommun utbildning inom IBIC, individens behov i centrum. Nu har alla erbjudits en uppföljande utbildning om IBIC och fallprevention samt nutrition.

Äldreomsorgen i Grästorp har även tidigare haft individens behov i centrum, men IBIC gör det ännu enklare att fokusera på individen genom att alla har ett gemensamt språk. Det ger exempelvis tydligare genomförandeplaner, som beskriver hur brukarna vill ha sin omsorg.

Jag tror det kommer göra jätteskillnad för våra hyresgäster som kommer få en mer personcentrerad vård när vi arbetar enligt IBIC, då genomförandeplanerna är tydligare och mer detaljerade nu än vad de varit förut, säger Marie Benneteg, undersköterska.

En stor del av utbildningssatsningen handlade om fallprevention.

I vår utbildning har vi pratat om fallförebyggande arbete ur flera olika perspektiv. VI har tittat på läkemedel och läkemedelsgenomgångar, mat och näring, omgivningsfaktorer som belysning, hjälpmedel och en stor del av utbildningen har också handlat om balans, fysisk aktivitet,träning, rehabiliterande förhållningssätt. Så fallförebyggande arbete innehåller väldigt många olika delar, säger Anna-Carin Bergström, sjukgymnast.

Se gärna klippet om utbildningssatsningen inom äldreomsorgen nedan.