Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 18 december 2018

Personalen får toppbetyg på Grästorps särskilda boenden

Socialstyrelsens brukarundersökning visar att Grästorps särskilda boenden får särkilt positivt betyg på de frågor som rör personalens bemötande.

Socialstyrelsen genomför varje år brukarundersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen. Undersökningen 2018 visar att personalen på de särskilda boendena är mycket omtyckt bland hyresgästerna i Grästorp.

Personalen kan verkligen känna sig stolta över resultatet eftersom det tydligt visar att deras bemötande uppskattas av våra hyresgäster, säger Carina Bryngelfors, enhetschef särskilt boende.

Kommunen har arbetat mycket med värdskap, som i korthet handlar om att få människor att känna sig välkomna och inkluderade.

Jag tror att kommunens värdskapsarbete kan ha bidragit till resultatet. Något annat som jag tror höjer kvalitén för våra hyresgäster är att nästan all vår personal är utbildade undersköterskor. Deras erfarenhet och kunskap skapar trygghet hos våra boende, säger Jessica Boderos, enhetschef särskilt boende.

Något som enhetscheferna vill arbeta mer med på boendena framöver är bland annat aktiviteter för hyresgästerna samt information om hur de kan framföra synpunkter. Det är två punkter som får något sämre betyg i undersökningen.

Det är viktigt med personalens delaktighet i arbetet med att förbättra de områden där vi ligger lite lägre i betyg. Tillsammans kan vi lyfta våra verksamheter till en ännu bättre nivå, avslutar
Carina Bryngelfors.