Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 2 januari 2019

Grästorps kommun stödjer Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) kan boende minska inbrotten med så mycket som 26 % i ett bostadsområde med metoden.

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Därför har Grästorps kommun beslutat att under de kommande två åren stödja verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet. De boende utbildas av Polisen/kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet
med att öka tryggheten och förebygga brott. Via Polisen/kommunen erhålls sedan skyltar
och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.

Det finns några minimikrav för att bedriva Grannsamverkan:

1. Vaksamhet

Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt

2. Om du är bortrest

Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar

3. Värdesaker

Förvara värdesaker på ett betryggande sätt

4. Förebyggande åtgärder

Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på www.samverkanmotbrott.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Grannsamverkan på www.samverkanmotbrott.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.