Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 15 januari 2019

Bra verktyg för nya vikarier

Thomas Johansson, ordförande för sociala utskottet testade i december ett nytt introduktionsmaterial för vikarier på Vistegården. Det nya materialet är utarbetat av omsorgsledarna på Vistegården och har skapat en struktur kring bredvidgångar och introduktion av nya vikarier.

I december var Thomas med och jobbade som vikarie, handledd av Maria Benneteg enligt det nya introduktionsmaterialet. Han fick också ta del av de nya genomförandeplanerna enligt IBIC (individens behov i centrum).


Det har varit riktigt roligt att få se hur man har jobbat för att ge nya vikarier rätt förutsättningar till en lyckad introduktion, säger Thomas Johansson.

Anledningen för att det nya materialet har tagits fram är för att underlätta introduktion av vikarier i social verksamhet.

Carina Bryngelfors, enhetschef på Vistegården är också nöjd:

Det är så positivt att SU- ordförande kommer och gör bredvidgång i verksamheten. Jag tror att vi nu idag är mer redo för sommaren 2019 med det nya materialet som kommer att kvalitetssäkra vård och omsorgsarbetet, avslutar hon.

Thomas Johansson och Margareta