Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 18 mars 2019

Ny tobakslag

Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som bland annat innebär att de rökfria miljöerna utökas. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2019.

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny tobakslag som träder i kraft 1 juli 2019.

Några av de viktigaste punkterna i den nya lagen är:

  • Tillståndsplikt införs för tobaksförsäljning.
  • Rökförbud i utomhusmiljöer såsom uteserveringar, entréer, perronger, lekparker med flera. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.
  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.
  • Regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag om marknadsföring av tobaksvaror på internet senast 19 mars 2019.
  • Tobaksproduktdirektivets regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning genomförs och börjar gälla 20 maj 2019.
  • Sverige ratificerar Världshälsoorganisationen WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror.