Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 29 mars 2019

Ny skolskjuts i Grästorp

Från höstterminen 2019 har Grästorps kommun ny skolskjutsentreprenör. Upphandling har genomförts under hösten 2018 och det är nu Bivab som kommer att ansvara för våra skolskjutsar. Bivab har i sin tur har anlitat Larssons buss i Främmestad och Enströms buss för att köra skolskjutsarna.

Skolskjutsarna kommer att fungera precis som tidigare när det gäller turer, hållplatser och tidtabeller. Även skolskjutsreglerna gäller som tidigare och våra elever kommer att få en fortsatt bra och säker skolskjuts till och från skolan.

Upphandlingen har genomförts enligt lagen om offentlig upphandling och genom vår upphandlingsenhet Upphandling Västra Skaraborg som finns i Lidköpings kommun. Underlag i upphandlingen har varit såväl kvalitets- och säkerhetsaspekter och pris. Vi har nu inlett en dialog med Bivab och de båda underentreprenörerna för att planera inför skolstarten i augusti. Vi har också en dialog med Sparlunds busstrafik kring de taxiresor vi köper för skolskjuts
till t ex gymnasiesärskolan.

Från förra året så digitaliserades ansökningsprocessen av skolskjuts vilket innebär att alla som har behov av skolskjuts aktivt får ansöka om det. Anledningen är att skolskjuts ska kunna prövas för alla utifrån säkerhet eller särskilda skäl. I år fortsätter det digitala ansökningsförfarandet via ett system som stödjer processen från ansökan till beslut om skolskjuts. Bildningsverksamheten kommer att lägga ut information på Edwise när det är dags
att ansöka om skolskjuts.

Det nya skolskjutsavtalet löper på sju år.