Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 3 juni 2019

PLAY: Coachning i ledarskapsutveckling

Kommunens egen utvecklingscoach Nina Schmidt har vid tre tillfällen träffat förstelärare och verksamhetsutvecklare inom skola och 
förskola för att fokusera på ledarskapsutveckling. Webb TV träffade några av deltagarna, som lyfter fram vilket värde coachningen ger i mötet med elever, föräldrar och kollegor.

Under coachningen har gruppen bland annat fått träna på aktivt lyssnande, att möta motstånd och utveckla en feedbackkultur.

Man har blivit stärkt i sin egen yrkesroll och sin profession och det har även varit givande att ta del av de andra skolornas verksamheter och vad som händer, säger Maria Lidström, verksamhetsutvecklare och artillerista.

I filmklippet visar deltagarna bland annat hur det kan se ut när de använder kraftfulla
frågor för att möta motstånd.

När vi vågar ställa de kraftfulla frågorna till eleverna så kanske vi får helt andra svar
och att de öppnar sig, säger Carina Hammarfors, lärare F-3.

Martina Nyberg, lärare F-3, lyfter bland annat fram att de har arbetat mycket med bemötande på olika sätt under coachningen och att de har fått verktyg för att möta varandra samt elever och föräldrar.

Värdskap brukar Grästorp prata om, och det här är bara en liten del i det, menar Martina Nyberg.