Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 24 juni 2019

PLAY: Enkät om trygghet i samarbete med Polisen

För att hantera lokala problem, minska brottslighet och öka tryggheten i kommunen har Polisen i samarbete med Grästorps kommun tagit fram en medborgarenkät som invånarna uppmanas svara på.

Det är viktigt att vi får reda på invånarnas erfarenheter, synpunkter och upplevelser av trygghet i kommunen. Genom att ta tillvara på den samlade kunskapen som finns i lokalsamhället kan vi tillsammans göra rätt saker, säger Torbjörn Walthersson, kommunpolis i Vara, Grästorp och Essunga.

Bakgrunden till kommunen och Polisens samarbete är de nära medborgardialogsmöten som tidigare år anordnats i kommunen. Nytt för året är att alla Medborgare, oavsett ålder, har möjlighet att elektroniskt lämna svar och åsikter om hur man önskar att kommun och polis i samverkan ska öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten.

När vi fått in alla svar från enkäten kommer vi få en överblick och en gemensam lägesbild för att göra rätt insatser med de resurser som finns tillgängliga hos både Polis och kommun. Vi kommer också att använda resultatet för att se över om det finns någon extra insats som kan formuleras som ett medborgarlöfte. Allt i syfte att kommuninvånarna ska känna sig tryggare. Att hålla ett gemensamt framtaget medborgarlöfte är vår absoluta målsättning säger kommunpolis Torbjörn Walthersson.

Här svarar du på medborgarenkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.