Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 19 augusti 2019

Låt inte häcken bli en trafikfara!

För allas säkerhet – tänk på att inte låta häckar och annan vegetation växa ut över cykel- och gångvägar.

För att vegetationen i din trädgård inte ska leda till att det uppstår någon trafikfara för andra, finns ett antal regler att följa. Till exempel får grenar inte växa ut över gångbana, gång- och cykelbana eller gata.

Vegetation som växer ut över gång- och cykelbanor ger dålig framkomlighet, särskilt för barnvagnar och för den som är synskadad eller rörelsehindrad.

Tänk på trafiksäkerheten!

I gatuhörn bör häckar inte vara högre än 80 centimeter på en sträcka av tio meter från tomthörnet.

Regler för häckar och annan vegetation Länk till annan webbplats.