Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 23 augusti 2019

Förbättra relationen till ditt barn

Nu kan du anmäla dig till våra föräldrautbildningar Trygghetscirkeln, Komet och ABC.

Trygghetscirkeln

0-6 år, 8 träffar á 2 timmar

Trygghetscirkeln utgår från anknytningsteorin och kunskapen om att de barn som får sina behov av skydd och omvårdnad tillgodosedda på ett inkännande, lyhört och förutsägbart sätt utvecklar en trygg anknytning.

Barnet får erfarenheter av att vuxna är tillgängliga för att ge stöd och lär sig gradvis att själv klara av svårigheter, om de är rimliga. En trygg anknytning under barndomen har visat sig utgöra en buffert i livet

Komet

3-11 år 11 träffar á 2,5 timme
12-18 år 8 träffar á 2,5 timme

Komet är en förkortning för KOmmunikationsMETod och är ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar. Komet är ett program i föräldraskapsstöd som syftar till att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn.

Det är vanligt att barn bråkar med sina föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera det. Komet är en utbildning som riktar sig till dig som vill minska konflikterna hemma och få en bättre relation med ditt barn.

Alla Barn i Centrum

3-12 år 4 träffar a 2,5 h

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter samt aktuell forskning. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att delta i någon av utbildningarna? Kontakta Linda Hurtig, samordnare på familjehuset Agera:

Telefon: 0514-58285
E-post: linda.hurtig@grastorp.se