Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 6 mars 2020

Grästorps förskolor och skolor får toppbetyg efter Skolinspektionens tillsyn

Under hösten 2019 genomförde Skolinspektionen tillsyn av Grästorps kommun. Tillsynen omfattade kommunens ansvarstagande för utbildningen i förskola och skola, och resultatet blev genomgående positivt.

− Ett sådant positivt tillsynsbeslut betyder särskilt mycket för alla barn och elever, säger Eva Dahl, skolchef i Grästorps kommun. Dessutom stärker det alla medledare i förskola och skola i deras dagliga arbete med barnens och elevernas lärande. Vi har kompetenta rektorer som leder det pedagogiska utvecklingsarbetet, och skickliga lärare och övriga medledare som skapar den höga kvaliteten i mötet med barn och elever. Dessutom betyder det givetvis mycket för Grästorps kommun som helhet.

I Grästorp finns två kommunala förskolor, Äventyret och Ambjörnsgården, och två grundskolor. På Lunneviskolan finns årskurs F-3, och på Nya Centralskolan årskurs 4-9.

Bildningsverksamheten har genomfört ett långsiktigt utvecklingsarbete med fokus på att förbättra kvaliteten i förskola och skola. Arbetet utgår från kommunens vision om att välkomna framtiden, och som leder arbetet att ställa om till framtidens samhälle. Tillsynsbeslutet innebär att utvecklingsarbetet, med fokus på att utveckla kvaliteten i undervisningen, är på rätt väg. Det påbörjade arbetet med systematiskt kvalitetsarbete, hälsofrämjande lärmiljöer och digitalisering i förskola och skola fortsätter och tar nu nästa steg i Grästorp.

− Vi har modiga politiker, som har vågat fatta beslut om ett enda prioriterat mål som omfattar hela det nationella uppdraget för förskola och skola. På så vis har vi kunnat utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer, fortsätter Eva Dahl.

− Det är oerhört glädjande att se att långsiktighet och kontinuitet lönar sig. Vi har varit noggranna i rekryteringen av vår personal och har ett välfungerande ledarskap i alla led med en gemensam målsättning; att rusta våra barn och elever för framtidens utmaningar. Detta är ett viktigt steg i den utvecklingen, säger Tobias Leverin, ordförande i bildningsutskottet.

− Vi har så många styrkor i Grästorp, alla tar ett stort ansvar för helheten genom samarbete, dialog och tillit mellan nivåerna. Tobias och jag kommer att besöka alla enheter under nästa vecka, och alla medledare i förskola och skola bjuds på tårta. Det är viktigt att fira framgången, och att tacka alla enheter för det fantastiska arbete de gör för våra barn och elever varje dag, avslutar Eva Dahl, skolchef i Grästorp.