Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 23 mars 2020

Ett bekräftat fall av covid-19 inom social verksamhet

Grästorps kommun har nu ett bekräftat fall av covid-19 inom social verksamhet i eget boende.

Anhöriga och berörda är underrättade. Detaljerad information om vilken individ eller grupp detta berör kommer inte att delges då social verksamhet och dess omsorgstagare omfattas av sekretess.

Kommunens medledare inom social verksamhet har kunskap om att hantera smitta då det varje år finns risk för säsongsinfluensa och vinterkräksjuka. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och samverkar med Vårdhygien från NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att frisk personal ska jobba men ska vara uppmärksamma på symtom. Personal med symtom ska stanna hemma och vara sjukskrivna.

Flera övergripande åtgärder för att hindra smittspridning till riskgrupper är redan vidtagna, till exempel information om att undvika besök på äldreboende vid sjukdom, stängning av seniorcenter och kommunkontorets matsal samt stängning av familjecentralen. Detta för att minimera social samvaro samt ha möjlighet att omfördela personal till prioriterade områden.

Här finner du kommunens säkerställda information om covid-19