Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 27 mars 2020

Bildningsutskottets första digitala möte

Grästorps kommun arbetar med fem grundprinciper för att möta framtidens utmaningar i välfärden. En av dessa principer är digitalisering. Digitaliseringen berör både medledare som arbetar i kommunen men också de folkvalda politikerna.

På grund av rådande omständigheter med viruset Covid-19 så har digitaliseringen tagit extra fart i Grästorp. För att kunna genomföra politiska möten trots att flera politiker till exempel är förkylda eller ingår i en riskgrupp, så har en snabbutbildning påbörjats.

Nästan alla politiker i kommunen har idag ipads och nu har de utbildats att använda appen Skype för att möjliggöra deltagande på distans, från hemmet. Flera testomgångar har genomförts och den 24 mars 2020 hade Grästorps kommuns bildningsutskott med ordförande Tobias Leverin (C) sitt allra första möte där en deltagare var med på distans från sitt hem.

Detta är ett stort steg framåt i digitaliseringen och möjliggör att politikerna kan fortsätta fatta viktiga och nödvändiga beslut trots rådande omständigheter.

Eva Tengeland (M), ledamot i bildningsutskottet, hade som första deltagare ett virituellt möte.

- Det var ett smidigt sätt att kunna närvara på när man inte kan finnas på plats fysiskt. Det gladde mig också att appen vi använde oss av fungerade så väl gentemot min synnedsättning. Nu ser jag fram emot att vi i Grästorps kommun kommer att använda oss av den här tekniken fler gånger, säger Eva Tengeland (M).

#grästorpdigitaliserar