Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 1 april 2020

Kommunens verksamheter redo för digitala möten

I tider då det är viktigt att hålla sig hemma vid minsta symptom på sjukdom ökar behovet av att tänka nytt och agera snabbt för att verksamheten ska fortsätta att fungera. Under en period på två veckor gjordes därför en satsning i kommunens verksamheter för att få utrustning och kompetens i att kunna mötas och arbeta i digitala möten.

En viktig del i förberedelserna var att se över att alla hade de digitala verktyg och den utrustning som krävdes. Efter komplettering av licenser i Skype och Office 365 samt hörlurar och högtalarpuckar fick alla det som behövdes.

Nästa viktiga steg var förstås att alla skulle kunna hantera verktyg och utrustning för att kunna hålla i och delta på ett effektivt sätt i de digitala mötesrummen. Genom en intensiv period med coaching i mötesteknik, mötesträning och faktiskt ett och annat ”riktigt” möte, tog chefer och medledare ett rejält kliv framåt i sin digitala kompetens.

Efter två veckor av samlade gemensamma krafter ser vi redan resultat. Alla chefer och alla medledare som har mycket samverkan, är redo för, och använder redan de digitala mötesrummen. Denna omställning är förstås en nödvändighet i tider då det finns behov av att arbeta på distans, men skapar också möjligheter för framtiden. Minskat resande och effektiv samverkan med fler aktörer är något som sannolikt kommer att bli en konsekvens av denna omställning.

#grästorpdigitaliserar