Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 2 april 2020

Information om förskola och fritidshem under permittering

Om du som vårdnadshavare har blivit korttidspermitterad från ditt arbete så har du rätt till förskola eller fritidshem de dagar du arbetar och utifrån den arbetstid du har.

Det är viktigt att du meddelar ditt nya schema i tietoappen så att förskolan och fritidshemmet känner till dina ändrade behov. Exempel: Om du har arbetat 100 procent och blir korttidspermitterad så att du ska arbeta 40 procent så har du rätt till förskola eller fritidshem under de 40 procent som du arbetar. Övrig tid har du ditt barn hemma.

Om du som vårdnadshavare är permitterad på heltid likställs du med arbetssökande och du har rätt till 15 timmar eller 20 timmar förskola per vecka beroende på barnets ålder. När det gäller fritidshem så har du ditt barn hemma före och efter skoltid. Ta en kontakt med rektor på din förskola eller fritidshem för att få veta vad som gäller för just ditt barn.

Alla vårdnadshavare som har permitterats har kvar sin plats i förskola och fritidshem. När du återgår i arbete efter permitteringen är det viktigt att du meddelar dina ändrade behov av förskola och fritidshem i tietoappen.

Ovanstående gäller även för dig som är varslad och inte arbetar.

Läs mer på bildningsverksamhetens sida med frågor och svar om covid-19.