Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 15 april 2020

Utökade rutiner vid introduktion av ny personal

­På grund av corona-viruset har framför allt social verksamhet tvingats rusta sig för ett stort bortfall av personal. Både för att förbereda sig på ett eventuellt utbrott av själva viruset, men också eftersom all personal som arbetar måste vara helt symptomfri sedan två dagar

I första hand använder kommunen sig av internrekrytering och av medledare som kan gå upp i arbetstid. Men kommunen har dessutom annonserat efter extra personal för att säkerställa verksamhetens funktion inför ett eventuellt utbrott med höga sjukskrivningstal som följd. Bemanningen i social verksamhet är de som ser till att varje person hamnar på rätt plats i organisationen, och att alla turer är bemannade.

Men hur gör man för att utbilda och introducera alla nya vikarier i kommunen, och framför allt i social verksamhet?

Vi har sedan tidigare tagit fram introduktionsplan och checklista till stöd för chefer och övriga som ansvarar för att introducera nya medledare. Detta för att inte glömma viktiga delar i våra system så som dokumentation och sekretess, och andra rutiner, säger Marie Jarnelid, socialt ansvarig samordnare.

Grästorps kommun har också som första kommun i Skaraborg köpt in appen Visible Care. Appen innehåller instruktionsfilmer för vård och omsorg. Filmerna är mellan 1-2 minuter långa, och ligger uppdelade i kategorier såsom hygien, förflyttning, måltid. Där visas och förklaras olika arbetsuppgifter, och man kan dessutom välja språk på filmen som visas.

Den här appen ska ses som ett komplement till vår ordinarie rutin för introduktion,säger Carina Arvidsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Grästorps kommun. Vi har en väl utarbetad introduktionsplan som den nya medledaren går igenom tillsammans med chef, sköterska och andra ansvariga inom verksamheten. Nu kompletterar vi den planen med filmer från Visible Care.

Det som är bra med appen är att kunskapen blir lättillgänglig, i och med att den alltid finns med. Det blir enkelt att repetera en förflyttningsteknik till exempel, och appen blir ett bra verktyg för både vikarier och sommarpersonal, säger Carina Linder och Carina Landén, båda undersköterskor och omsorgsledare på Solgläntan, Vistegården.