Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 17 april 2020

Positivt resultat i alla verksamheter och utvecklingsarbete i topp

När årsredovisningen för 2019 presenterades på kommunstyrelsens sammanträde den 15 april visade resultaten för Grästorps kommun visar på hög måluppfyllelse, ett budgetöverskott samt hög kundnöjdhet.

− Grästorp har bra verksamhetsresultat och god ekonomi. Vi har ett välutvecklat kvalitetsarbete och verksamheterna visar goda resultat, ofta till en lägre kostnad jämfört med andra mindre kommuner. Vi får ofta bra erkännanden och resultat genom alla de nationella jämförelser som årligen genomförs, säger kommunstyrelsens ordförande, Kent Larsson.

Årsredovisningen pekar på särskilt bra resultat inom förskola, skola och äldreomsorg till följd av en tydlig värderiktning i och med Grästorp 5.0, där kommunens organisation låter värdskap, digitalisering, medledarskap, helhet och innovation genomsyra arbetet.

I skolan var 96,7% av avgångseleverna behöriga för gymnasiet, förskolor och skolor fick toppbetyg vid Skolinspektionens tillsyn, och i Socialstyrelsens undersökning hamnade ett av Grästorps äldreboenden på första plats. Samtliga kommunens verksamheter upplever dessutom ett högt tryck vid utannonserade jobb, och får många kvalificerade ansökningar vilket visar att kommunen är en attraktiv arbetsgivare.

− Arbetet med Grästorp 5.0 sysselsatte oss hela året och varje verksamhet och enhet arbetade med fokusområden efter en självskattning i varje team och arbetslag i Grästorps kommun. Alla medledare i Grästorp gjorde därtill en kärnkvadrant, där styrkor, utmaningar, fallgropar och allergier kartlagdes. Satsningen gav positiva effekter för många av våra team och kommer därför att fortsätta 2020, säger Linda Esseholt Hermansson, kommundirektör.

Kommunen har fortsatt ett aktivt samarbete med näringslivet, och ligger på femtonde plats vad gäller att ha det bästa företagsklimatet. Även i samarbetet med föreningarna utmärker Grästorp sig, där kommunen under 2019 fick pris för årets föreningsvänligaste kommun.

Arbetet med värdskap ger också resultat. I flera år har kommunen arbetat med att förbättra service och bemötande både internt och gentemot förtroendevalda och medborgare, och nu visar sig resultatet i ökad nöjdhet, inte bara hos företagarna, utan också hos andra medborgare, ledare och medledare.

Läs hela årsredovisningen här. Länk till annan webbplats.