Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 24 april 2020

Platåbergens Geopark på väg mot toppstatus

Hallå där Anna Bergengren, koordinator för Platåbergens Geopark! Efter dryga två års intensivt arbete skickades ansökan till Unesco in i november 2019 om status som Sveriges första Unesco Globala Geopark. Hur går det och var befinner ni er i processen?


- Jo det går bra. Vi har nu fått bekräftat att ansökan är mottagen hos Unesco i Paris och att den håller på att behandlas. Nästa steg blir besök av representanter från det globala geoparksnätverket i sommar för kontroll här på plats i området.

Vad ingår i den kontrollen?
-
Inspektörerna kommer att resa runt i platåbergslandskapet under tre dagar för att se våra besöksmål och utställningar och hur bland annat skyltning och vandringsleder ser ut. Dessutom kommer de att kontrollera ekonomin och annat administrativt arbete såsom kommunikation, marknadsföring och organisation.

När får kommer besked från Unesco?
-
I april 2021. Om det blir så kallat ”gult kort”, vilket är ganska vanligt och innebär att ansökan behöver kompletteras för att vi ska få ett fullt godkännande, så har vi två år på oss att fixa det.

Hur har coronautbrottet påverkat ert arbete?
-
Inte så väldigt drastiskt då verksamheten i sin helhet alltså inte dragit igång ännu. Men det har ju påverkat oss på så sätt vi jobbar mera hemifrån, att vissa konferenser och möten har ställt in plus att några av de publika evenemangen har avbokats eller gjorts om. Det kan också bli så att kontrollen från Unesco sker senare i sommar än det var tänkt, alternativt tidig höst, beroende på hur läget utvecklar sig. Fördelen har varit att vi har fått utrymme för tid i fält och research i området och för planering av sommarens aktiviteter.

Vad bedömer du är styrkorna respektive utmaningarna för Platåbergens Geopark jämfört med andra geoparker världen över?
-
Styrkan ligger mycket i att det med all sannolikhet blir Sveriges första globala geopark och den möjlighet till publicitet och uppmärksamhet det innebär. Det är också tacksamt att pedagogiskt åskådliggöra platåbergen och dess påverkan på landskapet och att lyfta sambanden mellan geologi, biologi, människa och kultur.

- Utmaningen är väl att området är så stort geografiskt, faktiskt ovanligt stort i relation till andra geoparker. Det innebär ju att det bor många här, vilket gör att vi får jobba hårt för att nå ut till alla och att förankra verksamheten ordentligt överallt. Det ligger också en utmaning i att på sikt säkra stabil finansiering och organisation.

Vad kommer den här statusen betyda för området tror du?
-
Den kommer att ge en kvalitetsstämpel för platåbergen och övriga naturvärden i hela området och därmed en stolthet hos dem som bor här. Utnämnandet till global geopark kommer också att öka kunskapen hos människor om bergen, främja lokala näringsidkare och öka förståelsen för hållbar utveckling. I spåren av coronakrisen kommer vi nog få tänka om en del kring resande och turism och där kan geoparken ge fantastiska möjligheter till ”hemester” och naturupplevelser på närmare håll.

Till sist – det finns ju ett förslag på en kombinerad aktivitets- och lekpark i Grästorp med geoparkstema. Kan du berätta lite om detta?
-
Det är ett förslag som just nu utreds i kommunen och det handlar om en temapark i Nordstadsparken med fokus på platåbergen. Ett område för lek och rekreation men också kunskap i form av pedagogiska informationsskyltar. Tanken är att den ska befästa Grästorps kommun som geoparkens projektägare i inledningsfasen men också att den ska bli en besöksdragare till Grästorp, inte minst när det gäller barnfamiljer.

Fakta geopark:

  • En geopark är ett område med geologi av internationell betydelse – något som är unikt i världen. I platåbergslandskapet har vi flera geologiska fenomen som är speciella och som bör uppmärksammas internationellt.
  • En geopark jobbar för att synliggöra och sprida kunskap om geologi och geologiska platser, bl a genom att utveckla besöksnäring och turism och genom aktiviteter mot barn och unga.
  • En viktig del är att berätta om sambanden mellan geologi, biologi, människor och kulturhistoria.
  • En geopark ska ge ökad förståelse för hur vi bäst förvaltar våra naturresurser men också ge möjligheter till en positiv och hållbar landsbygdsutveckling.