Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 2 juni 2020

Information som skickats till anhöriga

Att man som anhörig känner oro just nu för sin närstående som har kom-munala insatser är naturligt. Därför skickade Grästorps kommun ut en broschyr till alla anhöriga.

Under maj månad skickades en broschyr ut till anhöriga vars närstående bor på ett av kommunens äldreboende eller LSS-boende. Där finns information om hur kommunen arbetar i situationen vi just nu befinner oss, om skyddsutrustning, om krisledningsgruppens arbete, och om det viktiga arbete man kan göra som anhörig.

Här nedan finns alla broschyrer som pdf.

Information till anhöriga Hallers väg 20 Pdf, 1.3 MB.

Information till anhöriga Vistegården Pdf, 1.3 MB.

Information till anhöriga Passagen Pdf, 1.3 MB.

Information till anhöriga LSS Pdf, 1.3 MB.