Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 3 juni 2020

Grästorp blir en modellkommun för digitalisering inom äldreomsorgen

från vänster Tommie Ravn, it-strateg, Carina Arvidsson, medicinskt ansvarig sköterska, Marie Jarnelid, utvecklingschef, Hans Ekensskär, socialchef, Carina Torpenberg, verksamhetsutvecklare

SKR har utsett tio kommuner som ska fungera som modell för digitalisering inom äldreomsorgen, och Grästorp är en av dem. Tillsammans med SKR ska modellkommunerna stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

Syftet med satsningen är att ge kommuner och regioner bättre förutsättningar för verksamhetsutveckling med digitalisering inom äldreomsorgen. Projektet sträcker sig över tre år, och ger Grästorp 1,5 miljoner för att vidareutveckla digitaliseringen inom äldreomsorgen tillsammans med andra kommuner.

− Det är givetvis otroligt roligt att ha blivit utsedd till modellkommun, vi jobbar sedan länge väldigt aktivt med digitalisering inom hela organisationen, säger Hans Ekensskär, socialchef. I det här projektet handlar det till stor del om att stödja andra kommuner i sin digitala utveckling, samt att fortsätta vår egen utveckling med hjälp av andra. Inom kort kommer vi att utse en projektledare i Grästorps kommun.

SKR har inrättat en stödfunktion/kompetenscenter som särskilt ska stödja de tio modellkommunerna och tillsammans med dessa möjliggöra för alla kommuner i arbetet med att implementera digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg.

Både det ekonomiska stödet och kompetenscentret ska bidra till att ge kommunerna bättre förutsättning att utveckla och implementera nya arbetssätt med lämpliga digitala tjänster och tekniska verktyg. Detta för att snabbare möta utmaningarna med både den demografiska utvecklingen och kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.

− Det är positivt att vi kan komma igång med modellkommunerna så kunskaperna om digitaliseringens möjligheter kan användas av fler kommuner. Den nya tekniken kan underlätta både för de äldre som får ta del av omsorgen och arbetet för medarbetare samt bidra till en bättre kvalitet i verksamheten, säger Eva Sahlén, samordnare för projektet på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kontaktperson i Grästorps kommun är socialchef Hans Ekensskär, hans.ekensskar@grastorp.se