Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 23 juni 2020

Mysigare och grönare torg

Mysiga sittmoduler, spaljéformationer som avdelare mellan torget och parkeringen och mera planteringar och grönska. I slutet av sommaren kommer torgmiljön genomgå en märkbar ansiktslyftning – ett första steg i den pågående centrumutvecklingen.

Kommunutvecklare Mona Wesslén har jobbat med utvecklingen av miljön i centrum under en längre tid och nu börjar planerna ta form. Arbetet består av tre delar; cykelplan, Nordstadsparken och torget. Vad gäller cykelplanen så är den färdigställd och antagen och kan nu börja användas konkret. Det handlar om att få en sammanhållen cykelstruktur i Grästorp som ett led i kommunens hållbarhetsarbete. Planen för Nordstadsparken är att utveckla den till en spännande och inspirerande natur- och aktivitetspark med tematik kring platåbergen.
- Vad gäller torget och området kring centrum så ligger mycket i pipeline just nu. Här finns dock en hel del att förhålla sig till, bland annat en eventuell järnvägsundergång, handlarnas intressen och övriga detaljplaner och bostadsplanering. Det rör sig om långdragna processer och vi vill inte genomföra stora förändringar i miljön som senare måste göras om. Så i det här skedet får vi helt enkelt jobba smart och göra det vi kan, menar Mona Wesslén.

Helhetstänk
Det grästorpare och besökare kan se fram emot i sommar är alltså en mer inbjudande torgmiljö med bekväma sittmoduler, planteringar och spaljéer med klätterväxter som avskärmning mot parkeringen. I ett senare skede väntar ny belysning i centrum, nya skyltar och förhoppningsvis en fontän eller ett vattenspel på torget. Alla planer och förändringar grundar sig på de synpunkter och idéer som kommit fram i de fokusgrupper och möten man haft med allmänheten, ungdomsgrupper och NSG under arbetets gång.

Hur ser din vision för centrummiljön ut?
Att det ska kännas välkomnande och mysigt och att man upplever att det är genomtänkt och finns en helhetstanke kring miljön.

Skiss
Spaljé