Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 20 juli 2020

Inga ändringar angående besöksförbud inom äldreomsorgen

Förra veckan uppdaterade Socialstyrelsen sina allmänna råd angående det tillfälliga besöksförbudet på äldreboenden, men Grästorps kommun inväntar fler detaljer från Folkhälsomyndigheten.

 Socialstyrelsen har uppdaterat sina allmänna råd angående tillfälligt besöksförbud på äldreboende. Besöksförbuden kan numer undantas om besökaren är symptomfri och kan uppvisa ett giltigt antikroppsintyg.

Folkhälsomyndigheten kommer med en lista på vilka intyg som är giltiga. Då alla antikroppstester på marknaden inte är tillförlitliga, så har Grästorps kommun beslutat att invänta Folkhälsomyndighetens lista innan vi ändrar på rutinerna för besök vid äldreboenden.

För närvarande finns möjlighet att besöka sina anhöriga på anvisad plats utanför boendena, där en besöksvärd närvarar och säkerställer att hygienrutiner och instruktioner kring besöket följs.

Läs mer om möjlighet till besök på äldreboenden här.