Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 3 september 2020

Information om stängning av järnvägsöverfarter

Trafikverket utför underhåll på järnvägen mellan Herrljunga - Vänersborg, och under några dagar kommer överfarterna i Grästorps kommun vara stängda för korsande trafik.

Centrala Grästorp

Hela centrala Grästorp kommer att blockeras av tåget som utför underhållet, och det kommer därför inte vara möjligt för fotgängare att korsa spåret ens vid tågstationen.

Enligt tidigare information skulle det vara möjligt att korsa spåren på trälämmar den 1-2 september, men Trafikverket tar nu tillbaka den informationen, då fotgängares säkerhet inte kan garanteras.

All trafik hänvisas till viadukten/Östra vägen.

Taxitjänst

Under tiden järnvägsövergången är stängd så finns det möjlighet att beställa resor via Sparlunds taxi, för att kunna nå nödvändiga servicefunktioner på andra sidan järnvägen. Resorna är till för de som har svårt att gå eller förflytta sig sträckan över viadukten till följd av järnvägsöverfartens tillfälliga stängning. Tjänsten bekostas av kommunen, och finns tillgänglig vardagar klockan 07.30-17.00 under de dagar överfarten i centrala Grästorp är helt stängd. Taxi beställs hos Sparlunds Busstrafik på telefon 0514-30153

Skolbussar

Även vissa skolskjutsar påverkas av vägarbetet. Följande information har lagts ut via plattformen Edwise, till vårdnadshavare för elever i Grästorp:

På grund av vägarbete vid järnvägsöverfarten i Flakeberg mellan 28/8-2/9 kommer en extra skolbuss sättas in för dessa dagar för att lösa turen på båda sidor om järnvägsöverfarten. Bussarna kommer följa ordinarie tidtabell. Anpassning i förhållande till vägarbetet kan dock innebära att elever boendes norr om järnvägsöverfarten eventuellt blir ett par minuter sena till skolstart dessa totalt 4 dagar då bussen kommer vända och köra direkt kortaste vägen till Grästorp.

Vid frågor, vänligen kontakta administratör Britt Andersson på telefonnummer 0514-58293

Övriga järnvägsövergångar i kommunen

Information från Trafikverket om stängningsdatum för övriga plankorsningar i Grästorps kommun:

 • Dätterstorp 12/19 - 15/9
 • Månsbjörnsgården 11/9- 17/9
 • Nybölet 10/9 - 16/9
 • Salstad 10/9 - 16/9
 • Stora Hallebo 9/9 - 15/9
 • Astranna 9/9 - 15/9
 • Logården 8/9 - 14/9
 • Brännebacka 8/9 - 14/9
 • Forshall 8/9 - 14/9
 • Storgagan (centrala Grästorp) 30/8 - 7/9
 • Töfta 30/8 - 4/9
 • Olofgården 29/8 - 3/9
 • Klintegården 29/8 - 3/9
 • Flakeberg 28/8 - 2/9