Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 8 september 2020

Lärorik sommar för både kommunen och för feriepraktikanter

De allra flesta feriepraktikanter arbetade utomhus i sommar, på grund av pandemin. Någon enstaka befann sig dock bland skrivbord och datorer, bland andra Lisa Dahlerstedt.

 Lisa gjorde feriepraktik inom allmän verksamhet i Grästorps kommun, och hade folkhälsostrateg Johanna Linde och landsbygds- och näringslivsutvecklare Sofie Skalstad som handledare. Det huvudsakliga uppdraget var att intervjua ungdomar i kommunen kring aktuella frågor om trygghet, trivsel, aktiviteter, bostäder med mera. Förutom detta lades ett ungdomsperspektiv på några av kommunens styrande dokument som rör kommunutveckling, och där olika målgruppers perspektiv är av betydelse.

Som avslutning av uppdraget ska Lisa, tillsammans med Johanna, presentera sammanställningen av intervjumaterialet för kommunstyrelsen imorgon onsdag.

Årets undersökning kan sammanfattas med att unga vill ha ett mer moderniserat Grästorp med en större variation av aktiviteter och affärer samt fler jobbmöjligheter. När ungdomarna pratar om att bo här nu och i framtiden tas kollektivtrafiken och bostadsbristen upp som problem som gör det svårare både för unga och andra från att bo här.

Generellt har ungdomarna en positiv inställning till Grästorp och dess omgivning. De flesta kan se sig själva bo här i framtiden. Några av ungdomarna upplever att det kan vara svårt för nya personer att ta sig in i samhället och på frågan om vad som är viktigt för att de ska må bra svarar flera: ”Att kunna vara sig själv”.

Tack alla ni som varit med och bidragit till undersökningen, och ett stort tack till Lisa som transkriberat och sammanställt.