Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 2 november 2020

Ett skydd som syns

Birgitta Björklund och Helene Persson, båda personliga assistenter inom LSS i Grästorps kommun.

Inom social verksamhet märks anpassningarna till corona-pandemin extra väl. Där är den personliga skyddsutrustningen väl synlig för både vårdtagare och allmänhet.

Våra brukare tyckte nog att det var lite konstigt i början. Då använde vi både visir och handskar och skyddsförkläden, men nu har vi vant oss allihopa, säger Birgitta Björklund, personlig assistent i Grästorps kommun. Det är ju det nya normala, och brukarna tycker att det är bra att vi skyddar dem.

Men vi kan förstå att det ser lite misstänkt ut, lite farligt nästan, när man kommer gående ute i samhället med visir på, fortsätter Helene Persson, som också arbetar som personlig assistent i Grästorps kommun. Men ingen som är sjuk är ute och går, då är man hemma i karantän.

Visiren ska användas i allt vårdnära arbete enligt rutin från Vårdhygien, och är ett skydd för omsorgstagaren.

Ett visir betyder inte att någon är sjuk, det är ett skydd. Är man sjuk ska man stanna hemma och inte gå ut på promenad, det gäller ju all personal i samtliga verksamheter, även brukare och privatpersoner, förklarar Marita Oldén, sjuksköterska.

Grästorps kommun har hela tiden varit generösa med egentester, och testar hela tiden både personal och omsorgstagare vid minsta misstanke om smitta. Även då man inväntar provresultat ska man stanna hemma, allt för att minska smittspridningen.