Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 10 december 2020

Avfallsplan på samråd

Kommunstyrelsen beslutar ställa ut förslag till ny renhållningsordning med tillhörande avfallsplan under fem veckor från och med torsdagen den 10 december till 15 januari 2021.

Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning med en tillhörande avfallsplan. Den ska innefatta avfall som kommer från hushåll och näringsverksamhet, vilka mängder det rör sig om, insamlingen, avfallets farlighet samt behandling av avfallet. Avfallsplanen ska även redogöra för uppgifter om avfall som kommunen inte har ansvar för, till exempel förpackningar. Grästorps kommuns renhållningsordning med tillhörande avfallsplan sträcker sig till 2020 och ska nu utvärderas och ersättas av en ny.

Renhållningsordningen med avfallsplan ställs ut i minst fyra veckor, så att bland annat allmänheten kan inkomma med synpunkter. Även fastighetsägare och berörda myndigheter har möjlighet att komma med synpunkter.

Samtliga handlingar finns på anslagstavlan

På kommunens digitala anslagstavla läggs kungörelser, tillkännagivanden och ärenden som ska ställas ut på samråd upp, för att medborgare ska kunna ta del av dem och inkomma med synpunkter. Där läggs även tillkännagivanden av justerade protokoll upp. Anslagen sitter uppe i tre veckor, och under denna tiden har kommuninvånare rätt att överklaga.