Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 16 december 2020

Julavslutningstider 2020

Bildningsverksamheten önskar god jul, och tack för ett gott samarbete under 2020. Vi går på jullov efter ett annorlunda år med en pandemi där vi alla har behövt ta ett personligt ansvar utöver det vanliga. 

De nationella riktlinjerna och det förebyggande arbetet har varit tydligt påtalat från våra myndigheter. Vårdnadshavare i kommunen har tagit ett stort ansvar i att hålla avstånd vid lämning och hämtning och att hålla barn och ungdomar med symtom hemma. Det har betytt väldigt mycket för alla som verkar inom förskola och skola, och bidragit till att vi inte fått någon spridning av smitta inom förskolan och skolan så här långt. Stort tack för det!  

Terminsavslutning fredag 18 december 2020 

Årskurs 1-3       
Eleverna går i skolan kl 8-10. Skolskjuts kör hem eleverna kl 10.15. Ingen skollunch serveras. 
Förskoleklassen avslutar terminen på torsdag den 17 december. Eleverna går i skolan 8-14.15 och åker hem med ordinarie skolskjuts kl 14.30. 

Årskurs 4-9       
Eleverna går i skolan kl 9-11. Skolskjuts kör hem eleverna kl 11.15. Ingen skollunch serveras. 

Terminsstart måndag 11 januari 2021 

Årskurs F-9 går i skolan enligt ordinarie schema från den 11 januari.  
Barn som går i allmän förskola startar vårterminen från den 11 januari enligt ordinarie schema.  

Vårterminen 2021 startar med samma förebyggande arbete som vi avslutade hösten 2020. Vi följer utvecklingen av pandemin och de nationella myndigheternas uppdateringar kontinuerligt och uppdaterar informationen inför terminsstarten. 

Ta hand om er, ha en fin jul och nyår så ses och hörs vi igen 2021!  
Bildningsverksamhetens ledningsgrupp