Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 17 december 2020

Grästorps kommun lanserar klimatlöften

Miljöbilar, förnybar el och mindre matsvinn. Det är några av de miljölöften som Grästorps kommun åtagit sig i regionens miljöarbete Klimat 2030.

I Västra Götalandsregionens långsiktiga miljöarbete Klimat 2030 har sammanlagt 20 olika åtgärder tagits fram för kommunernas miljöarbete. Kommunerna väljer själva hur många och vilka klimatlöften de ska anta och genomföra under 2021. Syftet är att de ska kunna utbyta erfarenheter i klimatarbetet och att Klimat 2030 ska ge stöd för genomförandet. Detta ska på sikt förstärka hela regionens miljömålsarbete. Grästorps kommunstyrelse har valt ut sex stycken av de föreslagna miljömålen;

· en klimatstyrande resepolicy

· alla nya personbilar är miljöbilar

· ställa krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

· analysera alla inköps klimatpåverkan och ställa krav i prioriterade upphandlingar

· mäta matsvinn i offentlig verksamhet och sätta upp mål

· beräkna klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och sätta upp mål

· 100 procent förnybar el i kommunens elavtal

Kommunernas klimatlöften lanserades på ett digitalt direktsänt evenemang från en studio i Regionens hus i Göteborg den 16 december (finns tillgängligt på klimat2030.se). Under sändningen presenteras varje kommuns antagna klimatlöften och en sammanställning av vad den samlade klimatnyttan blir när arbetet genomförs. För Grästorps del är det kommunstyrelsens ordförande Kent Larsson som bjudits in för att se när landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson tar emot kommunernas löften. Under sändningen medverkar också Johan Kuylenstierna, ny ordförande i Klimatpolitiska rådet, Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen och Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige.

Egna hållbara initiativ
Utöver de åtagna klimatlöftena inom ramen för regionens Klimat 2030 så bedriver Grästorps kommun också hållbarhetsarbete på eget initiativ. Dels är kommunen projektägare i det tre-åriga projektet Rätt från slätt. Det drivs tillsammans med fyra andra kommuner i regionen och syftar till ökad och mer hållbar produktion av mat och insatser som underlättar för konsumenter att göra medvetna livsmedelsval. Och i samarbetsprojektet Smart, där ytterligare några kommuner i Västra Skaraborg samt Varbergs kommun och Hjörring i Danmark ingår, jobbar kommunen för att öka andelen hållbara resor inom besöksnäringen på landsbygd.