Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 21 december 2020

Till er med anhöriga på kommunens äldreboenden

2020 har varit ett mycket speciellt år för oss och vi vill tacka er för det samarbete och det tålamod ni haft kring besöken på våra särskilda boenden. Vi har stor förståelse för att det varit svårt för alla inblandade.

Vi uppmanar er fortsatt att följa myndigheternas riktlinjer på samma ansvarsfulla sätt som ni gjort under året. I råden från Folkhälsomyndigheten avråds man från fysisk kontakt med andra personer än de man bor tillsammans med, så därför vill vi be anhöriga att i största möjliga mån undvika besök inom äldreomsorgen i Grästorp. Detta med hänsyn till de som bor och arbetar här.

Undantag från avrådan kan göras vid särskilda behov, ta kontakt med sköterska eller enhetschef.

När vaccin mot corona finns tillgängligt kan nya råd komma från Folkhälsomyndigheten, tills dess får vi hålla i och hålla ut! Vi informerar er givetvis löpande.

Vi önskar er alla en god jul och ett bättre nytt år!

Vänd er till oss om frågor uppstår.

Med vänliga hälsningar

Linda Björk, enhetschef Hallersväg 20. 0514-58001, linda.bjork@grastorp.se

Carina Bryngelfors, enhetschef Vistegården, 0514-58277, carina.bryngelfors@grastorp.se