Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 21 januari 2021

Högstadieeleverna i Grästorp går tillbaka till skolan

På måndag, den 25 januari, går eleverna på högstadiet i Grästorp tillbaka till närundervisning, eftersom smittspridningen i samhället fortsätter att minska.

- Vi ser nu en möjlighet att öppna högstadiet och att eleverna kan komma tillbaka till skolan i Grästorp då smittspridningen har fortsatt att minska jämfört med den högsta notering vi hade för två veckor sen, som föranledde att huvudmannen beslutade om distansundervisning, säger Eva Dahl, skolchef i Grästorps kommun.

I rapporten från Västra Götalandsregionen så visar den vecka 2 att 11 stycken i Grästorp var smittade med Covid-19, att jämföra med vecka 52 då 56 var smittade. En minskning av antal smittade ser man även i övriga Västra Götaland.

- Vi vill fortsatt trycka på att läget är allvarligt och att vi fortsätter att hjälpas åt att hålla distans i samhället och i skolan, så att vi även fortsättningsvis ska kunna bedriva undervisning i skolan, fortsätter Eva.

Under de två veckorna som högstadiet bedrivit distansundervisning har ledningen ytterligare analyserat och utrett hur skolan kan upprätthålla en säker miljö för eleverna vid en återkomst till skolan.

- Siffrorna är en ögonblicksbild över hur det ser ut just nu och kan förändras snabbt. Vi tar beslut utefter hur den rådande situationen ser ut för stunden och följer de rekommendationer som nationella myndigheter ger löpande, avslutar Eva.

Rådet som Folkhälsomyndigheten ger, är att hålla högstadieskolorna öppna under pandemin. Regeringen har gett huvudmännen ökad flexibilitet, med möjlighet till distans- eller fjärrundervisning om övriga smittskyddsåtgärder man vidtagit inte räcker till.