Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 9 februari 2021

Grästorp blir pilotkommun för snabbtester

Genom samverkan med Capio kommer Grästorp att vara en pilotkommun för ett screeningprogram. Syftet är att minska smittspridning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg.

Screening handlar om att ta prov på personal som inte har några symptom.
Testerna, också kallade ”snabbtester”, påvisar antigen inom femton minuter. Att tidigt påvisa en pågående covid-19-infektion är en viktig åtgärd för att minska smittspridningen.
Screeningtestet är frivilligt och kommer först att erbjudas inom äldreomsorgen. Där
kommer personalen att få testa sig en gång i veckan, så länge det inte finns någon
bekräftad smitta. Vid bekräftad smitta testar kommunen vid behov.

Ett screeningstest är ett komplement till övriga skyddsåtgärder och ersätter inte rutiner på
basala hygienrutiner, att man håller avstånd eller användning av visir och munskydd.

Capio är ansvarig för positiva resultat och meddelar råd om hur man ska förhålla sig, samt
råd till hushållskontakter. Kommunen startar smittspårningar i samverkan med Capio
enligt väl inarbetade rutiner.

Antigentester är inte lika känsliga som PCR-test, vilket innebär att det ibland kommer att
behövas två prov för att kvalitetssäkra provsvaret. Ett negativt provsvar gäller bara så
länge man är symptomfri, och ett positivt provsvar ska verifieras med ett PCR-test. PCRtester, eller egentester som kommunens medledare haft tillgång till under lång tid, visar
om det finns arvsmassa från viruset som orsakar infektion. Här dröjer provsvaret upp till
48 timmar.

Screeningprogrammet sker enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och
utvärdering kommer att ske löpande.